Advertisement
Strona główna arrow Encyklopedia

Encyklopedia


Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne


R

Znaleziono 50 pozycji w Encyklopedii.
Stron: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 «

Termin Definicja
RED HERRING
/z ang. „wędzony (czerwony) śledź”/
Figura narracyjna, polegająca na wprowadzeniu elementu pobocznego, na którym odbiorca koncentruje się jako rzekomo istotnym. W efekcie okazuje się on sposobem zmylenia czytelnika, służącym budowaniu napięcia (SUSPENS) czy zaskoczenia (TWIST). Może to być poboczny wątek lub epizodyczna postać / motyw.

Mechanizm „red herring” występuje także w logice (zasada ignorantko elenchi) – to rodzaj błędu logicznego, polegający na udowodnieniu racji za pomocą przytaczania nie związanych z nią (pozornie) argumentów.

Źródło pochodzenia określenia r.h. jest dyskusyjne: najprawdopodobniej pochodzi ono z praktyk polowań, gdzie za pomocą wędzonych śledzi ćwiczono możliwości tropiące psów. Najbliższa wyjaśnienia koncepcja, iż wędzone śledzie podrzucane były, by mylić tropiące lisy psy (?!) – jest dotąd niepotwierdzona (patrz artykuł: M. Quinion, The Lure of The Red Herring, [w:] Word Wide Words, http://www.worldwidewords.org/articles/herring.htm).
Wystarczy zatem chyba przyjąć wyjaśnienie, iż intensywny zapach śledzi w terenie mylił tropiące zwierzynę psy.

Trivia:

W powieści Kod Leonarda DaVinci D. Browna występuje postać biskupa Aringarosy - tłumaczenie jego imienia oznacza osłownie „czerwony śledź”. W istocie, jest on postacią podającą zainteresowanym intrygą fałszywe informacje. 
 
RETARDACJA
/z łac. retardatio - opóźnienie/ 
Figura retoryczna (narracyjna) służąca celowemu opóźnieniu przebiegu akcji w celu zbudowania napięcia (patrz: SUSPENS). Często są to rozbudowane opisy przestrzeni bądź soliloquia bohaterów. W literaturze kanonicznym przykładem wykorzystania r. są porównania Homeryckie, czy np. opisy miejsc i postaci w prozie Karola Maya.

Figura wykorzystywana także w filmie – celował w tym zwłaszcza Sergio Leone, oddalając jak najdłużej moment rozpoczęcia pojedynku rewolwerowego poprzez długie, przeestetyzowane ujęcia oczy czy detali ciała protagonistów.

Trivia:

W Ojcu Chrzestnym I – występuje przykład r. w scenie, gdy Michael Corleone czeka w restauracji na rozpoczęcie rozmowy z Turkiem i komisarzem (po której ma ich zastrzelić). Zanim padną pierwsze słowa – obserwujemy przez przedłużającą się chwilę kelnera otwierającego butelkę wina.  
 


Wszystkie | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Inne