Ruszyły prace nad Nagrodą Wielkiego Kalibru 2014

Nagroda Wielkiego Kalibru 2014

Ruszają prace nad przyznaniem Nagrody Wielkiego Kalibru 2014! Jak co roku spośród nadesłanych powieści kryminalnych i sensacyjnych zostanie wybrana najlepsza.

Nagroda Wielkiego Kalibru to nagroda dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej roku. W związku z rozpoczęciem prac jury nad przyznaniem Nagrody Wielkiego Kalibru 2014 prosimy o nadsyłanie do 15 stycznia 2014 roku (termin nieprzekraczalny) po 9 egzemplarzy książek, które chcieliby Państwo zgłosić do konkursu. 

Zgodnie z regulaminem książkę może zgłosić zarówno wydawca, jak i autor.

Książka powinna zostać napisana w języku polskim i opublikowana po raz pierwszy w roku 2013 (decyduje data wydania podana na stronie redakcyjnej).

Podobnie jak w poprzednich latach, nagrodę w wysokości 25 000 złotych ufundował Prezydent Miasta Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz. Spośród nadesłanych książek zwycięzcę wyłoni Jury.

Książki prosimy przysyłać na adres: Portal Kryminalny, ul. Miodowa 6/1, 31-055 Kraków, z dopiskiem: „Nagroda Wielkiego Kalibru 2014”.

Szczegółowy Regulamin Nagrody Wielkiego Kalibru 2014 można znaleźć na stronie Międzynarodowego Festiwalu Kryminału.