Kryminalne lekcje dla gimnazjalistów

Kryminalne lekcje dla gimnazjalistów

Nowością na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Kryminału są „Kryminalne lekcje dla gimnazjalistów”. W świat literatury kryminalnej młodzież wprowadzać będą Bogusław Bednarek, Mariusz Czubaj, Zygmunt Miłoszewski i Marcin Świetlicki. Wcześniej uczniowie spotkają się w bibliotece, by się do tych lekcji odpowiednio przygotować.

„Kryminalne lekcje dla gimnazjalistów” zostały zorganizowane przy współudziale 29 filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu pod kierownictwem p. Doroty Surman i Gimnazjum nr 13 im. Unii Europejskiej we Wrocławiu. Weźmie w nich udział młodzież z tego gimnazjum, łącznie około 120 osób.

Podstawowym założeniem lekcji jest wprowadzenie gimnazjalistów w świat literatury kryminalnej. Mają temu służyć nie tylko wykłady Bogusława Bednarka, Mariusza Czubaja, Zygmunta Miłoszewskiego i Marcina Świetlickiego wygłoszone podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2014. Wcześniej uczniowie spotkają się w bibliotece, by poznać historię literatury kryminalnej, a także postaci i dokonania gości festiwalu, których wykładów będą słuchać. Celem tych spotkań jest przygotowanie młodych ludzi do świadomego odbioru pozostałych festiwalowych działań. Przed festiwalem uczniowie będą także mogli wziąć udział w dyskusji „Czym kryminał może kręcić?”. A my mamy nadzieję, że będzie ich kręcił jeszcze przez długie lata!


Program Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2014 można znaleźć tutaj.