Polityka prywatności

  • Wszelkie dane osobowe udostępniane nam w ramach nadsyłanych materiałów (Stylus, artykuły etc.) pozostają tylko i wyłącznie do wiadomości i dyspozycji Redakcji.
  • Przy materiałach nadsyłanych z myślą o publikacji w dziale Stylus należy zamieścić oświadczenie, iż jest się Autorem tychże.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów i przeróbek redakcyjnych (nie naruszających zawartości myślowej publikacji) bez konsultacji z Autorami. 
  • Dane osobowe podawane w przyszłości przez użytkowników przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, innych materiałów związanych z Portalem Kryminalnym lub na Forum są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.
  • Materiałów niezamówionych nie zwracamy.
  • Portal Kryminalny (www.portalkryminalny.pl) stosuje się do zasad obowiązującej Netykiety oraz przestrzega przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (dz. U. nr 133 , pozycja 883), która gwarantuje prawo do wglądu własnych danych oraz ich korekty.
  • Polityka Prywatności nie dotyczy danych widniejących na materiałach instytucji partnerskich Portalu.
  • Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń zamieszczanych w Portalu.
  • Opinie zawarte w tekstach Autorów publikujących gościnnie nie zawsze są zgodne z opinią Redakcji Portalu.
  • UWAGA! Wszelkie cytowanie fragmentów materiałów publikowanych na stronach Portalu winno być zaznaczone następującym przypisem:

Autor, Tytuł artykułu, [w:] Portal Kryminalny [ISSN 1897-8495], ewentualna data publikacji Artykułu, http://www.portalkryminalny.pl/tutaj dalsza część adresu Artykułu.

 

 

Redakcja Portalu Kryminalnego