Nagroda Wielkiego Kalibru 2018

Nagroda Wielkiego Kalibru 2018

Ruszają prace nad przyznaniem Nagrody Wielkiego Kalibru 2018! Jak co roku spośród nadesłanych powieści kryminalnych i sensacyjnych zostanie wybrana najlepsza.

Nagroda Wielkiego Kalibru to nagroda dla najlepszej polskiej powieści kryminalnej lub sensacyjnej roku. W związku z rozpoczęciem prac jury nad przyznaniem Nagrody Wielkiego Kalibru 2018 prosimy o nadsyłanie do 31 stycznia 2018 roku (termin nieprzekraczalny) po 8 egzemplarzy książek, które chcieliby Państwo zgłosić do konkursu.

Zgodnie z regulaminem książkę może zgłosić zarówno wydawca, jak i autor.

Książka powinna zostać napisana w języku polskim i opublikowana po raz pierwszy w roku 2017 (decyduje data wydania podana na stronie redakcyjnej).

Podobnie jak w poprzednich latach, nagrodę w wysokości 25 000 złotych ufundował Prezydent Miasta Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz. Spośród nadesłanych książek zwycięzcę wyłoni Jury.

Książki prosimy przysyłać na adres: EMG Ewa Mańkowska-Grin, Portal Kryminalny, ul. Miodowa 6/1, 31-055 Kraków, z dopiskiem: „Nagroda Wielkiego Kalibru 2018”. Jeżeli dysponują Państwo wersją elektroniczną zgłaszanych książek, prosimy o wysłanie jej (dodatkowo, poza papierowymi egzemplarzami, nie zamiast nich) na adres mailowy: ewa.dabrowska@portalkryminalny.pl - nie zostaną one udostępnione nikomu poza jurorami Nagrody.

Szczegółowy regulamin do pobrania tutaj: https://ufile.io/qk88m